Nieuwsbrief najaar 2022

21 december 2022

 Status padelbanen

Na de eerste berichten op de ALV en de enquête die daarop volgde willen we jullie graag op de hoogte houden over de (mogelijke) aanleg van de padelbanen. Na veel voorbereidend werk hebben we een businessplan opgesteld die we ook met de Gemeente Druten gaan bespreken. We hebben namelijk medewerking van de gemeente nodig, omdat zij eigenaar is van de grond. Dat gesprek vindt plaats begin 2023. We verwachten na dat gesprek meer duidelijkheid te hebben. Dan weten we of het een haalbare kaart wordt en waar de banen gepositioneerd zouden kunnen worden. We verwachten jullie in de ALV weer een update te kunnen geven.  

Rabo Clubactie

Als eerste bedankt aan alle leden die op onze club hebben gestemd. Hierdoor hebben we het mooie bedrag van € 362,41 mogen ontvangen van de Rabobank. We gaan dit bedrag gebruiken voor attributen voor onze jeugdleden!  

Voorjaarscompetitie

Eind oktober is de mail verstuurd om in te schrijven voor de voorjaarscompetitie. De sluitingsdatum hiervoor is 31 december 2022. Meer informatie vind je hier. Heb je vragen hierover dan kun je terecht bij onze competitieleider, Wil van den Buijs, via [email protected]  

Clubhuis

Het kan niet anders zijn dat jullie gezien hebben dat ons clubhuis weer helemaal strak in de lak staat. Harrie van de Geijn heeft afgelopen najaar het schilderwerk uitgevoerd. Net zoals onze hele accommodatie ziet het clubhuis er weer netjes uit. Harrie bedankt!  

Nieuwjaarsreceptie

Het bestuur nodigt alle leden uit om op zaterdag 14 januari vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur om gezamenlijk te toasten op het nieuwe sportjaar. Voor het eerst sinds de start van de corona-crisis kunnen we weer een nieuwjaarsreceptie organiseren dus we hopen dat iedereen gezellig langskomt voor een hapje, drankje en gezellig bijkletsen.  

Inschrijven voorjaarstrainingen

Begin februari 2023 starten de lessen/trainingen van de voorjaarscyclus. Wil jij je tennisskills verbeteren? Schrijf je dan in voor de lessen. Voor informatie en inschrijving kun je op de website kijken.  

ALV

De Algemene Ledenvergadering is gepland op 28 februari 2023 om 20.00 uur. Zet deze datum alvast in de agenda. Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de ALV ontvang je de uitnodiging met bijbehorende stukken.  

En last but not least: we wensen iedereen fijne feestdagen en een sportief 2023

 

Nieuwscategorieën