Bardienst

Bardienst: voor wie?

 LTC de Gelenberg is een vereniging die draait op de inzet van haar leden. Gezelligheid en sportiviteit staat binnen onze vereniging centraal. Dat blijkt uit de diverse activiteiten die op onze vereniging worden georganiseerd. Tijdens deze evenementen is het mogelijk de kantine open te stellen doordat gebruik wordt gemaakt van barvrijwilligers. Enerzijds kan iedereen hierdoor tijdens activiteiten gebruik maken van de kantine en anderzijds is het draaien van een kantinedienst een leuke en gezellige manier om andere leden van de vereniging te leren kennen. 

 Als seniorlid van LTC De Gelenberg ben je verplicht om twee Kantinediensten per bardienstjaar te draaien. Een kantinedienstjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Dit jaar wordt de inschrijving 27 januari geopend, volgt de herinnering op 20 februari en worden de diensten vanaf 20 maart ingevuld met leden die zelf geen diensten hebben ingepland. 

Om ervoor te zorgen dat de barvrijwilligers weten wat er van hen verwacht wordt, is er een uitgebreide manual geschreven. Naast het volgen van de stappen in de manual zijn er altijd leden aanwezig die jou verder kunnen en willen helpen met de kantinedienst. Ook aan leden die al vaak kantinediensten hebben gedraaid, verzoeken we de manual goed te volgen.

Bardienst inplannen

De bardienst inplannen doe je zelf. De dienstenplanner wordt aan het begin van het jaar opengezet zodat je zelf naar eigen wens jouw bardienstmomenten kunt inplannen. De online dienstenplanner kun je benaderen door met je bondsnummer in te loggen via onze site of makkelijk via je smartphone via onze clubapp. Wanneer je het verplichtte aantal kantinediensten niet zelf inplant, dan wordt je door de vereniging ingedeeld. Ben je op het door de vereniging ingeplande tijdstip verhinderd, dan dien je zelf voor vervanging te zorgen. De ervaring leert dat dit laatste moeilijk te regelen is. Plan je kantinediensten daarom tijdig in.

Bij vragen omtrent het inplannen van jouw kantinediensten kun je een mail sturen naar [email protected].

Verhinderd

Wanneer je om wat voor een reden dan ook verhinderd bent, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. In de kantine komt een lijst te hangen met de namen van leden die zich de afgelopen jaren het minst hebben ingeschreven voor de kantinediensten. Deze leden kun je als eerst benaderen wanneer je vervanging nodig hebt. De bardienstcoördinator regelt geen vervangende kantinediensten. Wanneer je een vervanger hebt geregeld of kantinediensten worden onderling geruild dan geef je dit altijd even door aan de bardienstcoördinator via [email protected]

Vragen over de lijst met leden die geen diensten hebben gedraaid, kunnen worden gericht aan [email protected]  

Boete

Voor het niet komen opdagen tijdens de ingeplande kantinedienst wordt een boete van 2x het afkoopbedrag per dienst geïncasseerd. Dit ongeacht de reden van verhindering. Met het betalen van de boete wordt de bardienst waarvoor je verstek hebt laten gaan niet afgekocht. De verzuimde kantinedienst moet op een later moment alsnog worden gedraaid. 

Mocht het zo zijn dat een activiteit niet doorgaat dan wordt in overleg met jou een nieuwe afspraak gemaakt voor jouw bardienst. In het geval dat de aanvangstijden veranderen voor de betreffende dienst, dan wordt dit zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. 

Afkopen van bardiensten

 Wanneer je echt geen mogelijkheden ziet om aan je kantinedienstverplichting te voldoen, dan kun je je kantinedienstverplichting afkopen. Hiervoor wordt een kantinedienstheffing van € 35,00 per dienst in rekening gebracht. (2 bardiensten betekent € 70,00 afkoop).

Het is om administratieve redenen niet mogelijk om tijdens het bardienstjaar je bardienstverplichting om te zetten in bardienstafkoop, of andersom. Wisselen kan elk jaar tot en met 28 februari door een mail te sturen naar [email protected].

Ontheffing van bardienst

Er zijn een aantal uitzonderingen op de verplichting om bardienst te moeten draaien:

  • Leden die op 1 januari van het kalenderjaar de respectabele leeftijd van 75 jaar hebben bereikt zijn vrijgesteld van bardienst.
  • Leden die op 1 januari van het kalenderjaar de leeftijd van 17 jaar of jonger hebben zijn vrijgesteld van bardienst.
  • Leden die zich wekelijks inzetten voor onze vereniging zijn vrijgesteld van bardienst.
  • Leden die onderdeel zijn van de grote schoonmaakploeg en twee keer per jaar helpen schoonmaken i.p.v. een kantinedienst. Opgeven voor deze mogelijkheid kan bij de bestuurder accommodatie op [email protected]
  • Leden met een blessurelidmaatschap, sponsorlidmaatschap en niet betalende leden hebben de keuze om wel of geen bardiensten te draaien.

Als je op basis van bovenstaande criteria vrijgesteld ben van bardienst en je wilt toch graag bardiensten draaien, stuur dan een mail naar [email protected].

De leden met bardienstontheffing betalen geen bardienstheffing.