Bardienst

Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om te voldoen aan de in de Drank en Horecawet gestelde eisen en om te voorkomen dat we bij controles door de Voedsel en Warenautoriteit een boete opgelegd krijgen, is het verplicht dat onze barvrijwilligers de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) volgen.

Via deze weg willen wij al onze barvrijwilligers dan ook oproepen de IVA in te vullen. Dit kan via de website www.nocnsf.nl/ivaLeden die de IVA al hebben ingevuld en het certificaat hebben ontvangen, hoeven de test niet nog een keer te doen.

De test bestaat uit 20 vragen. Indien je 16 vragen of meer goed hebt beantwoord, heb je de test succesvol afgerond en ontvang je een certificaat. Lukt het niet in een keer, dan kun je de test nog een keer doen. Een kopie van dit certificaat dien je in te leveren bij onze barcoördinator Odilia Kohlen ([email protected]).

Mocht je nog vragen hebben over dit bericht, kun je je wenden tot een van de bestuursleden.

Alvast hartelijk dank voor je deelname!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0487-513307

Address

Gelenberg 3
6654 AZ Afferden Gld