Algemene Ledenvergadering

LTC De Gelenberg wordt bestuurd door vijf leden van de vereniging. Een maal per jaar leggen zij verantwoording af aan alle leden in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze wordt meestal op een avond in februari georganiseerd. Check hiervoor de clubagenda op deze website.  

Agenda ALV

Tijdens de ALV presenteert het bestuur een terugblik op het afgelopen jaar waarbij ook financieel verslag gedaan wordt. Verder wordt er vooruitgeblikt naar het komende jaar; de plannen met de bijbehorende begrotingen.

Uiterlijk twee weken voor de Algemene Ledenvergadering worden de notulen van de laatstgehouden vergadering beschikbaar gesteld via de website van de vereniging, evenals de agenda en de begroting, winst- en verliesrekening en de balans van het afgelopen boekjaar.  

Financiën en controle

Onze vereniging heeft te maken met verschillende geldstromen: giraal, contant en pinnen. Daarom is er controle door een kascommissie op de financiën van vereniging. Deze kascommissie maakt een zogenaamd proces-verbaal van deze controle (verslag met mogelijk aanbevelingen) die op de ALV aan het bestuur wordt uitgereikt. Vervolgens wordt er aan de vergadering voorgesteld de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid voor het afgelopen boekjaar.

Na stemming door de aanwezige leden wordt dit al dan niet verleend.

Tijdens de ALV wordt ook over de contributie voor het komende jaar beslist op voorstel van het bestuur. 

Bestuurssamenstelling

Tot slot wordt op de ALV de bestuurssamenstelling voor het komende jaar gepresenteerd. De huidige bestuurssamenstelling vind je hier

Notulen van vorige Algemene Ledenvergaderingen en agenda

De notulen van de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering en de agenda van de eerstvolgende ALV (als deze beschikbaar is) vindt u op het besloten gedeelte op de website. Om deze stukken te kunnen downloaden, moet u als lid ingelogd zijn op de website (mijn club).