Overzicht

Onze leden moeten zich thuis voelen en voor bezoekers willen we een gastvrije vereniging zijn. Gezelligheid, plezier en saamhorigheid zijn belangrijke kenmerken van de vereniging. En dat willen we heel graag zo houden. Ongewenst of niet integer gedrag hoort er zeker niet bij. Bij LTC De Gelenberg staan we voor een integere tennissport. Op en naast de tennisbaan moet iedereen van recreant tot wedstrijdtennisser, tennisleraar, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief  gedragen.

In de strijd tegen ongewenst gedrag is door de KNLTB een Reglement Fair Play opgesteld en zijn er gedragscodes voor verschillende doelgroepen opgesteld, waar iedereen zich aan heeft te houden. Deze aanpak creëert bewustwording en hopelijk voorkomen we dat misdragingen plaatsvinden binnen onze vereniging. Helemaal voorkomen is waarschijnlijk een utopie, maar deze aanpak zorgt ervoor dat een overtreding van de gedragscodes – een ‘misdraging’ – wordt aangepakt. LTC De Gelenberg onderschrijft het Fair Playbeleid van de KNLTB en neemt daarmee haar verantwoordelijkheid als het gaat om integriteit binnen onze vereniging.

Onder een misdraging wordt verstaan ‘een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de vereniging dan wel de KNLTB’. Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatie, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven.

De vereniging wil met het project Fair Play bereiken dat we sportief, veilig en respectvol met elkaar om blijven gaan, want dat draagt bij aan een plezierige sportbeoefening.

Hoe heeft LTC De Gelenberg het Fair Play-beleid ingevuld?

  1. De vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon
  2. We hanteren gedragscodes voor de verschillende doelgroepen binnen onze vereniging
  3. Begeleiders (o.a. de trainers en bestuursleden) hebben een Verklaring Omtrent Gedrag.