Vacaturekrant LTC de Gelenberg

Een vereniging kan niet bestaan zonder de hulp en bijdrage van haar leden. Afgelopen verenigingsjaar is duidelijk geworden dat sommige werkgebieden te weinig aandacht hebben gekregen o.a. door een te grote werkdruk van het Bestuur.

Door aanpassingen in de organisatiestructuur en herverdelingen van taken zijn een aantal vacatures ontstaan. Als iedereen een kleine bijdrage levert kunnen we gezamenlijk LTC de Gelenberg transformeren naar de mooiste tennisvereniging van Maas en Waal. Doe je met ons mee?

Wie zoeken we?

1. Voorzitter

Na een periode van 3 jaar de rol van voorzitter te hebben vervuld, stelt Charles Boekhout zijn functie beschikbaar. De functie van voorzitter is vanaf maart 2020 vacant.

Takenpakket:

  1. Geeft sturing aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. 
  2. Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid.
  3. Zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor.
  4. Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda.
  5. Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor.
  6. Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en externen.
  7. Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid.
  8. Vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen.
  9. Onderhoudt contacten met andere (tennis)verenigingen en andere mogelijke samenwerkingspartners.
  10. Coördineert de activiteiten van de commissie ledenwerving en behoud.

 

Totale tijdsbelasting (inclusief bestuursvergaderingen) na verdere herstructurering: 3 uur per week. 

Draag je onze club een warm hart toe en werk je graag samen aan de toekomst van LTC de Gelenberg? Neem de uitdaging aan!!!

Voor meer informatie kun je terecht bij Charles Boekhout, bereikbaar via [email protected] of 06-28434558

 

2. Coördinator vrijwilligerswerk

Vanuit de leden is gevraagd of het breed inschrijven op vrijwilligerswerk een haalbaar alternatief plan is waarin ook de bardiensten ondergebracht kunnen worden. Het bestuur heeft verschillende verenigingen benaderd en hier voorbeelden van gezien. Een voorwaarde voor dit alternatief is een vaste coördinator die verantwoordelijk is voor het managen en toebedelen van inschrijvingen en taken aan de vrijwilligers. Bij deze stellen wij dan ook de vacature open van coördinator vrijwilligerswerk. Een geïnteresseerde mag zich melden bij het bestuur.
 

3. Vrijwilliger communicatie 

In een team van 3 personen verzorg jij samen met je teamgenoten de interne en externe communicatie van LTC de Gelenberg. Ben jij graag innovatief en creatief bezig en vind je het ook belangrijk dat de communicatie bij onze vereniging goed staat? Kom dan ons communicatieteam versterken! 

Meer informatie kun je inwinnen bij Yvette van de Geijn (Bestuurslid communicatie/ secretaris), bereikbaar via [email protected] 06-40253891.

 

Dus … wacht niet langer en lever een bijdrage aan JOUW CLUB. We horen graag van je!

Met sportieve tennis groet,

Bestuur LTC de Gelenberg