Vacaturekrant LTC de Gelenberg

Een vereniging kan niet bestaan zonder de hulp en bijdrage van haar leden. Afgelopen verenigingsjaar is duidelijk geworden dat sommige werkgebieden te weinig aandacht hebben gekregen o.a. door een te grote werkdruk van het Bestuur.

Door aanpassingen in de organisatiestructuur en herverdelingen van taken zijn een aantal vacatures ontstaan. Als iedereen een kleine bijdrage levert kunnen we gezamenlijk LTC de Gelenberg transformeren naar de mooiste tennisvereniging van Maas en Waal. Doe je met ons mee?

Wie zoeken we? 

1. Vrijwilliger contributie-inning

Vrijwilliger contributie-inning. Binnen ons team financiën zijn we op zoek naar een vrijwilliger die éénmaal per jaar de contributie/barafkoop van onze leden wil gaan innen. Daarnaast incasseer je gedurende het jaar de contributie/barafkoop van onze nieuwe leden. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van KNLTB.collect. Een gebruikersvriendelijk incasso-instrument!

Meer informatie kun je inwinnen bij Bianca (Bestuurslid penningmeester), bereikbaar via [email protected].

 

Dus … wacht niet langer en lever een bijdrage aan JOUW CLUB. We horen graag van je!

Met sportieve tennis groet,

Bestuur LTC de Gelenberg