Banen en verlichting

LTC De Gelenberg heeft 6 kunstgras tennisbanen waarop gespeeld kan worden. Ook hebben we een oefenkooi waar je op zelf kunt oefenen, zonder dat je een tennismaatje nodig hebt.

Toegang tot het tenniscomplex heb je met je persoonlijke KNLTB-ledenpas. Hiermee kun je de toegangspoort en de deur naar de kleedkamers en toiletten openen. Om het gebruik van de tennisbanen in goede banen te leiden is het baanreglement van toepassing. 

Baanreglement

 1. Toegang tot de banen hebben uitsluitend leden van LTC De Gelenberg.
 2. Op dagen en uren waarop competitie, toernooien en andere door de vereniging georganiseerde evenementen worden gespeeld, zijn de banen ook en/of alleen toegankelijk voor deelnemers aan betreffende activiteit. Dit kunnen ook niet-leden zijn.
 3. Het is leden toegestaan om maximaal drie niet-leden per jaar te introduceren onder de voorwaarde dat hij of zij wordt aangemeld via het digitale afhangbord en het betreffende niet-lid niet meer dan maximaal drie keer per jaar wordt geïntroduceerd.
 4. Het bespelen van een baan is alleen toegestaan als een speeltijd voor de betreffende baan is toegewezen door het digitale afhangbord.
 5. Het bestuur heeft het recht banen te reserveren (af te hangen) voor trainingen, competitie, toernooien,  uitwisselingen en overige door het bestuur goedgekeurde evenementen. Dit kan ook door het overrulen van reeds afgehangen banen.
 6. De banen en de oefenkooi mogen uitsluitend met tennisschoenen worden betreden.
 7. Het dragen van tenniskleding is verplicht als je gebruik maakt van de banen.
 8. Op met sneeuw bedekte kunstgrasbanen mag niet worden getennist om beschadiging van de banen te voorkomen. Bij ijzel of hard/stug bevroren polen van de kunstgrasbanen mag niet getennist worden om afbreken van polen te voorkomen.
 9. Het is verboden te roken op de banen.
 10. Het is verboden om glas(werk) mee te nemen op of naar de banen.
 11. Bij het verlaten van de baan moet je deze schoon achterlaten. Afval deponeren in de daarvoor bestemde bakken.
 12. Honden mogen alleen aangelijnd op het park komen. In het clubhuis en op de banen zijn honden verboden.
 13. Alle banen kunnen worden verlicht. De verlichting doe je aan in de gang naar de kleedkamers. Als je de baan verlaat, moet je de verlichting ook weer uitschakelen, tenzij de baan door anderen is afgehangen.
 14. Je wordt verzocht om gebreken aan de banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de tennisvereniging door te geven aan de Bestuurslid Accommodatie ([email protected]).
 15. Het verrichten van werkzaamheden op eigen initiatief aan de banen is verboden.
 16. Leden en anderen die zich op het tenniscomplex misdragen worden hierop aangesproken en eventueel bestraft conform het Fair Playbeleid van de vereniging.
 17. Het is niet toegestaan een andere dan door de vereniging aangestelde tennisschool, tennisleraar of  -lerares te engageren.
 18. De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor:
  • ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden van de vereniging en bezoekers op of rond de banen opgelopen;
  • ontvreemde of verloren geraakte eigendommen, alsmede eventuele beschadigingen van eigendommen van spelers of bezoekers.
 19. Voor zaken waarin dit baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur van LTC De Gelenberg of een gedelegeerde namens het bestuur.