trace.jpg

Bereikbaarheid tennisclub

14 november 2023

Er wordt hard gewerkt in- en om het nieuwe zwembad en de sporthal op sportcomplex De Gelenberg. In deze e-mail informeer ik u namens Frank van Gent (projectleider infra Gem. Druten) over de werkzaamheden die de komende tijd worden uitgevoerd. In de bijlage treft u ook een overzichtstekening aan met de verschillende tracépunten. • Liander verlegd een aantal kabels en leidingen en Vitens vervangt de bestaande waterleiding om aan de toekomstige capaciteitsvraag te kunnen voldoen. Vanaf maandag 13 november wordt er achter de kleedkamers van DIO30 tot aan de tennisvereniging LTC voor ca. 2 weken gewerkt. Dit is tussen tracépunten 1 t/m 3. Hierbij is doorgang voor fietsverkeer enkele dagen niet mogelijk. • Vanaf maandag 27 november zal er nog solowerk zijn voor Vitens tussen tracépunten 3 t/m 6. Dit neemt tevens ca. 3 weken in beslag. Hierbij zal het fiets- voetpad ook voor een aantal dagen afgesloten worden. Het solowerk van Vitens is ook afhankelijk van de grondwaterstand. Deze grondwaterstand is momenteel te hoog. Dit kan een gewijzigde planning met zich meebrengen. • Daarnaast zal Vitens de bestaande aansluitingen moeten overkoppelen op de nieuwe leiding en dat betekend een onderbreking van levering. We gaan er van uit dat Vitens deze onderbreking tijdig met u communiceert. De bereikbaarheid in het gebied zal de komende tijd dus wat meer onder druk komen te staan. We vertrouwen hierbij op uw begrip.

clubfoto