Gedragscodes

Om voorbeeld gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag te voorkomen heeft de KNLTB een Reglement Fair Play opgesteld en zijn er gedragscodes gemaakt voor verschillende doelgroepen, waar iedereen onder valt en zich aan heeft te houden.

LTC De Gelenberg neemt de volgende gedragscode integraal over van de KNLTB:

 • Algemene gedragscode
 • Gedragscode voor begeleiders; Onder ‘begeleider’ wordt in deze gedragscode verstaan:
  • trainers;
  • coaches;
  • leraren;
  • sportbegeleiders;
  • ouders in functie als begeleider;
  • sporttechnisch kader;
  • sportparamedisch kader;
  • bestuurlijk kader;
  • facilitair kader;
  • sportorganisatorisch kader (bijvoorbeeld wedstrijdorganisatie e.d.).