Lidmaatschap

Ook lid worden van LTC De Gelenberg? Goed idee, want er is van alles te doen en te beleven! Als lid kun je onbeperkt tennissen op de banen van LTC De Gelenberg, met uitzondering van dagen waarop toernooien en evenementen plaatsvinden.

Op deze pagina lees je hoe je lid wordt, maar ook hoe we je helpen om snel ingeburgerd te raken. Weet je nog niet zeker of je lid wil worden? Volg dan eerst een gratis proefles.

Lid worden?

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). De contributie wordt voor het eerste lidmaatschapsjaar naar rato van het nog resterende aantal maanden van het jaar in rekening gebracht. Daarna ben je jaarlijks het volledige bedrag verschuldigd, ook bij tussentijds opzeggen. Je kunt je inschrijven voor het lidmaatschap van de LTC De Gelenberg via het inschrijfformulier

Om lid te kunnen worden betaal je eenmalig inschrijfgeld. Het inschrijfgeld is vastgesteld op: € 10,00 voor junioren (junioren zijn vóór 1 januari van het huidige jaar jonger dan 17 jaar) en € 15,00 voor senioren.  

Kosten lidmaatschap senioren

Lid zijn van LTC De Gelenberg betekent dat je jaarlijks contributie moet betalen. Je kunt ervoor kiezen om dat in één keer te doen, maar je mag ook gespreid betalen. De contributie wordt voor onze vereniging geïnd via KNLTB-Collect. Je kunt bij ontvangst van de factuur zelf aangeven of je gespreid wilt betalen of in één keer.

De kosten van het reguliere lidmaatschap voor senioren bedragen € 160 (2024). Vanaf het derde gezinslid (mits inwonend) geldt een korting van € 10 per lid per jaar. Je kunt je inschrijven voor het lidmaatschap van de LTC De Gelenberg via het inschrijfformulier.  

Tennis Alles-in-1 voor junioren

Tennis Alles-in-1 is een abonnementsvorm met in ieder geval het lidmaatschap, competitie én het meedoen aan clubevenementen. Ook zijn er pakketten waar de tennisles bij in zit. In deze video van de KNLTB wordt Tennis Alles-in 1 uitgelegd en op deze pagina vind je uitgebreide informatie over Tennis Alles-in-1.

LTC De Gelenberg biedt drie verschillende pakketten voor junioren aan:

In de tabel ziet u bij het Top-pakket de kleuraanduiding Rood, Oranje, Groen en Geel. Daarmee wordt de kleur van de tennisbal aangeduid. De KNLTB heeft namelijk een methode ontwikkeld om kinderen van 4 tot 11 spelenderwijs kennis te laten maken met tennis. Informatie over deze methode vind je op de website van Tenniskids. Ze leren op een kleiner veld om te gaan met een bal en racket. Stapsgewijs kunnen ze doorgroeien naar het jeugdtennis met de gele bal. 

De tennisschool geeft les volgens deze beproefde methode in de kleuren rood, oranje en groen.

Je kunt je inschrijven voor het lidmaatschap van de LTC De Gelenberg via het inschrijfformulier. Je maakt gelijk de keuze voor het betreffende pakket.  

Zomerlidmaatschap

Naast het reguliere lidmaatschap voor senioren kent de vereniging een zomerlidmaatschap. Als je zomerlid bent, ben je lid van LTC De Gelenberg in de maanden juni, juli en augustus. Je kunt dan onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen, met uitzondering van momenten dat er toernooien of evenementen zijn. Kijk hiervoor in de clubagenda.

Je bent als zomerlid geen lid van de KNLTB. Ook kun je geen gebruik maken van tennislessen, toernooien en competitie. De kosten voor het zomerlidmaatschap zijn € 45 (2024). Er is geen onderscheid tussen een junioren- of seniorenzomerlidmaatschap. Je kunt je hier inschrijven voor het zomerlidmaatschap van de LTC De Gelenberg. 

Studentenlidmaatschap

Ben je student dan kun je studentenlid worden. Dit geeft je de rechten van het seniorlidmaatschap, maar je betaalt slechts € 78 (2024) aan contributie. Als je nog geen lid bent, dan betaal je ook eenmalig de inschrijfkosten van een seniorlid.

Voorwaarden:

  1. Bij aanvang van het verenigingsjaar (1 januari) moet je minimaal 17 jaar en maximaal 25 jaar zijn.
  2. Je moet als voltijds student ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling.

Als je aan deze 2 voorwaarden voldoet, kun je bij de ledenadministratie een verzoek indienen om aangemerkt te worden als studentenlid. Daarbij moet je een bewijs van inschrijving als voltijds student bij de onderwijsstelling inleveren:

  • een bewijs/mail met daarin een bevestiging van inschrijving van de onderwijsinstelling of
  • een bewijs van inschrijving bij de DUO of
  • een kopie van de studentenkaart (aantoonbaar als voltijdstudent ingeschreven).

Het studentenlidmaatschap gaat in op de eerste van de maand volgend op inwilliging van het verzoek.

Let op!
Om het studentenlidmaatschap te verlengen, moet je vóór 1 oktober een nieuwe kopie van de studentenkaart inleveren. Denk hier zelf aan! Wij houden dit niet voor je bij. Als je dat niet doet, word je automatisch gewoon senior lid.

Opzeggen als studentenlid vóór 4 december van het lopende kalenderjaar.
Dit moet schriftelijk doen bij de ledenadministratie.

Bardienst

Als je lid wordt van LTC De Gelenberg moet je verplicht twee tot drie keer per jaar bardienst draaien. Dat geldt alleen voor senioren, niet voor junioren en zomerleden. We zijn namelijk een vereniging die draait op haar leden. Vele handen maken per slot van rekening licht werk! Bardienst is ook een leuke manier om andere leden van de vereniging te leren kennen. Voordat je de eerste keer bardienst gaat draaien, krijgt je een duidelijke uitleg over wat er tijdens de bardienst van je wordt verwacht.

Als je echt geen bardienst wilt draaien, wordt een bardienstheffing in rekening gebracht. De bardienstheffing is € 35 per dienst (2024). Aan het begin van het kalenderjaar wordt het aantal bardiensten voor dat jaar door het bestuur vastgesteld en daarmee dus ook de afkoopsom (2 bardiensten betekent € 70 afkoop, 3 diensten betekent € 105 afkoop, etc.). Maar hopelijk maak je geen gebruik van deze mogelijkheid!  

Meer informatie

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over het lidmaatschap, neem dan gerust contact op met de ledenadministratie: [email protected]