Help jij ook mee om de padelbanen te financieren?

24 november 2023


Na de 1e informatieavond op 3 juli jl. is er door de Padel-werkgroep het nodige werk verzet. Zo zijn er offertes voor de aanleg van de padelbanen aangevraagd, vergeleken/gespiegeld en beoordeeld. Tevens hebben er diverse schouwingen plaatsgevonden. Ook hebben er vervolggesprekken met de gemeente, Dio en de Hockeyclub plaatsgevonden en er is grondig onderzoek gedaan naar de financiering van de padelbanen.
 
De resultaten van deze werkzaamheden zijn gepresenteerd tijdens de 2e informatieavond. De 3 locatie-varianten zijn aan de aanwezigen voorgelegd, waarbij de objectieve voor- en nadelen zijn besproken. Na beantwoording van vragen uit de kantine is er gestemd voor de voorkeursvariant. Door een overgrote meerderheid van de aanwezigen is onderstaand voorstel gekozen.
 
 
Obligaties
Na deze stemming is er uitleg gegeven over het uitgeven van obligaties. Hiermee willen we een zo groot mogelijk deel van de investering financieren. Hierover heb je ook op 9 november jl. een mail ontvangen waarin de link naar de enquête staat met nadere informatie. Wij verzoeken je vriendelijk om deze enquête in te vullen, ook als je geen obligaties wilt kopen. Uiteraard hopen wij dat zo veel mogelijk leden een obligatie kopen om de aanleg van de padelbanen te kunnen realiseren. Door een obligatie te kopen kun jij het verschil maken.
 
Planning
Als alles loopt zoals dat nu is gepland, dan worden de banen in april/mei 2024 aangelegd en kunnen we voor de zomer padellen. Hoe gaaf is dat?!
 
Heb je naar aanleiding van deze mail vragen? Stuur dan een mail aan [email protected]
 
 

Nieuwscategorieën