Bereikbaarheid tennisclub

14 november 2023


Er wordt hard gewerkt in- en om het nieuwe zwembad en de sporthal op sportcomplex De Gelenberg. Vanuit de gemeente hebben we onderstaande informatie ontvangen.

Liander verlegd een aantal kabels en leidingen en Vitens vervangt de bestaande waterleiding om aan de toekomstige capaciteitsvraag te kunnen voldoen. Vanaf maandag 13 november wordt er achter de kleedkamers van DIO30 tot aan de tennisvereniging LTC voor ca. 2 weken gewerkt. Hierbij is doorgang voor fietsverkeer enkele dagen niet mogelijk.  

Vanaf maandag 27 november zal er nog solowerk zijn voor Vitens tussen tennisclub en manege. Dit neemt tevens ca. 3 weken in beslag. Hierbij zal het fiets- voetpad ook voor een aantal dagen afgesloten worden.  

Het solowerk van Vitens is ook afhankelijk van de grondwaterstand. Deze grondwaterstand is momenteel te hoog. Dit kan een gewijzigde planning met zich meebrengen. 

We vertrouwen hierbij op uw begrip. 

Nieuwscategorieën