Belangrijk bericht voor alle leden van LTC De gelenberg

30 december 2019

BELANGRIJK BERICHT VOOR ALLE LEDEN VAN LTC De GELENBERG

Beste tennisser en gewaardeerd lid van onze tennisvereniging, 

SAMEN met jou zoeken we naar een oplossing voor onderstaande uitdaging! Als bestuursleden na een bestuursperiode van 3 jaar besluiten om hun functie beschikbaar te stellen ontstaan elke keer problemen over de opvolging.

Toen in 2019 drie bestuursleden na een periode van 6 jaar hun functie beschikbaar stelden bleek het een onmogelijke taak om wederom een voltallig bestuur samen te stellen. Eén dag voor de Algemene Ledenvergadering van 2019 stapten 3 enthousiaste leden aan boord van het huidige bestuur. De CONTINUÏTEIT van LTC de Gelenberg was gelukkig geborgd. Dit doen wij niet alleen, maar samen met alle vrijwilligers van onze mooie club.

Per maart 2020 komt de vacature van voorzitter beschikbaar, na een periode van 3 jaar heeft Charles besloten door persoonlijke ontwikkelingen het jaar 2020 anders in te gaan vullen.
De zoektocht naar een nieuwe voorzitter heeft ondanks verwoede pogingen (nog) niet geleid naar een nieuwe kandidaat.

Wat is het toch dat mensen ervan weerhoudt in te stappen in het bestuur?
Als voorzitter knip je geen lintjes, hoef je geen vrees te hebben voor een korte toespraak (je bent geen bestuurder van een beursgenoteerd bedrijf) maar werk je intensief SAMEN met bestuur, vrijwilligers en leden aan onze mooie club.

Met andere woorden: als je wilt dat andere vrijwilligers ook plezier in hun vrijwilligerswerk blijven houden door een evenwichtige verdeling van taken en vind je het belangrijk dat de CONTINUÏTEIT van LTC De Gelenberg blijft gewaarborgd meld je dan NU aan!Want zonder jou GEEN LTC De Gelenberg en dit mag NIET gebeuren.

Informatie over de vacature vind je op https://www.degelenberg.nl/vacaturekrant_ltc_de_gelenberg
Aanmelden of het stellen van vragen kan bij Charles [email protected] 
06-28434558

Bedankt voor je aandacht en stap aan boord…

Charles Boekhout
Yvette van de Geijn- van Deursen
Bianca van Gent-van Workum
Remco Overmars
Arjen Langestraat

Nieuwscategorieën