Inschrijfvoorwaarden competitie

Inschrijfvoorwaarden

 1. Je schrijft als persoon in, niet als team. Wel kunt je een voorkeur aangeven voor de teamsamenstelling en kun je tegelijk met jouw aanmelding in hetzelfde bericht andere deelnemers aanmelden. Uiteraard wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met je voorkeur.
 2. Uitgangspunt van de vereniging is om zoveel mogelijk leden aan de competitie te laten deelnemen, maar gezien de baancapaciteit zijn we gebonden aan een maximum aantal teams per speeldag.
 3. Afhankelijk van het soort competitie spelen er minimaal 4 spelers in een team, maar meestal is dat 6 (of meer). Als er een team zich opgeeft waar ruimte is voor meer spelers, kunnen er spelers toegevoegd worden om zoveel mogelijk leden te laten deelnemen aan de competitie.
 4. De competitiesoorten waaruit je een keuze kunt maken staan op de website van de KNLTB benoemd. Je kunt maximaal drie voorkeuren aangeven voor de gewenste competitiesoort. Bij één voorkeur geldt dat wanneer de vereniging niet aan je voorkeur kan voldoen, je geen competitie kunt spelen.
 5. Competitie wordt gespeeld in verschillende klassen. Hoe hoger de klasse, hoe hoger de speelsterktes van de individuele spelers. Daarom kan niet iedere speler in een willekeurig team/klasse ingedeeld worden. De KNLTB heeft hiervoor een richtlijn opgesteld. Bij het samenstellen van de teams wordt met deze richtlijn rekening gehouden. De vereniging deelt de spelers in de competitieklasse in die passend is bij de speelsterkte van de speler. Vervolgens wordt bekeken welke ruimte er is voor overige teams (waar speelsterkte en klasse minder op elkaar aansluiten), rekening houdend met het maximum aantal teams dat competitie kan spelen.
 6. Deelnemers en/of teams aan voorgaande competities hebben niet automatisch het recht om ingedeeld te worden bij toekomstige competities. De animo voor de sommige competities is namelijk groot en soms te groot. Aangezien de vereniging zoveel mogelijk leden aan de competitie wil laten deelnemen en iedereen een gelijke kans wil geven om in hem of haar gewenste competitie te kunnen spelen, kan het voorkomen dat de vereniging bij te veel inschrijvingen indeelt op basis van (openbare) loting. Is er door loting bepaald dat een deelnemer of team niet aan de gewenste competitie kan deelnemen dan wordt er in overleg naar een alternatieve competitie gezocht. Deelnemers of teams die door loting niet de gewenste competitie kunnen spelen worden alléén bij hun volgende inschrijving van loting vrijgesteld, onder de voorwaarde dat de volgende inschrijving binnen een jaar plaatsvindt. Ingeval van teams geldt de voorwaarde dat de teamsamenstelling voor 75% gelijk moet zijn gebleven aan de voorgaande inschrijving. Dit artikel geldt met name voor de teams waar speelsterkte en klasse-indeling van minder belang zijn. Onder competitie wordt verstaan: voorjaarscompetitie, zomeravondcompetitie en najaarscompetitie. Wintercompetitie wordt niet meegerekend, omdat deze competitie formeel niet voor ons district wordt georganiseerd.
 7. Je bent bij de start van de competitie lid van LTC De Gelenberg. Je moet tenminste drie weken voor de eerste wedstrijd lid zijn van de vereniging.
 8. Om aan de competitie deel te kunnen nemen dient minimaal één speler/ster per team in het bezit te zijn van een VCL (Vereniging Competitie Leider) certificaat of bereid zijn om deze cursus te volgen. De vereniging vergoedt de kosten van de cursus.
 9. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de vereniging.

Competitiebijdrage 

 1. Aan deelname zijn kosten verbonden. Deze kosten bestaan uit een KNLTB bijdrage en de kosten voor ballen. Ook het eerste rondje koffie en thee dat voor aanvang aan onze gasten wordt aangeboden is inbegrepen. Bij inschrijving verplicht je je deze kosten te voldoen.
 2. De competitiebijdrage per seniorenteam wordt bij informatie over inschrijving van de competitie gecommuniceerd.
 3. De competitiebijdrage wordt per team geïnd bij de teamcaptain aan het begin van de competitie.
 4. Indien je je na inschrijving terugtrekt uit de competitie of op een bepaalde wedstrijddag niet op komen dagen, kunnen daar consequenties aan verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld boetes die de vereniging van de KNLTB opgelegd krijgen. Boetes worden verhaald op het betreffende team of individu.

Inschrijven 

 1. Per competitie geldt een uiterste inschrijfdatum. Dit geldt voor alle competitiespelers, ook voor degenen die reserve willen zijn. Deze datum wordt bij informatie over inschrijving van de competitie gecommuniceerd. 
 2. Inschrijven doe je door een mail te sturen naar: [email protected] met vermelding in welke competitiesoort je wilt deelnemen.
 3. Als je tegelijk met jouw aanmelding andere deelnemers aanmeldt en daarbij de voorkeur aangeeft om gezamenlijk in één team te worden ingedeeld, vermeldt dan alle deelnemers met naam en bondsnummer, zorg dat de andere deelnemers op de hoogte zijn van de aanmelding en geef aan wie de captain is, wie in het bezit is van een geldig VCL-certificaat of wie bereid is om deze cursus of vervolgcursus VCL te gaan volgen.
 4. Door je in te schrijven voor de competitie, verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.