LTC de Gelenberg en het Coronavirus

12 maart 2020


Beste Leden,
 
Als bestuur hebben wij de berichtgeving rondom het Corona virus nauwgezet gevolgd.

In het licht van de meest recente communicatie vanuit de overheid, KNLTB en NOC*NSF hebben we helaas moeten besluiten tot een aantal maatregelen voor het tennissen op onze club:

 
  •  De clubkampioenschappen kunnen niet worden afgemaakt. We zullen met de toernooicommissie bekijken of de clubkampioenschappen op een later moment kunnen worden afgemaakt. 
  •  De tennistrainingen worden afgelast. We gaan met de tennisschool in overleg over de impact van dit besluit. 
  •  Alle interne en externe competities, in welke vorm dan ook, zullen voorlopig geen doorgang kunnen vinden. Hieronder vallen onder andere de herenavond, mixavond en damesochtend. 
  • Bovengenoemde maatregelen zijn van toepassing tot 31 maart. Voor die tijd zal het bestuur, in lijn met het dan geldende beleid van de overheid, KNLTB en NOC*NSF bovenstaande maatregelen evalueren.
Vrij spelen blijft voorlopig wel mogelijk, maar het clubhuis zal gesloten blijven. Bardiensten tot 31 maart komen te vervallen. 

We beseffen ons dat dit geen leuk bericht is. Het bestuur is van mening dat we hiermee in lijn blijven met wat er om ons heen gebeurd en we volgen het beleid van de KLNTB en NOC*NSF.

Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met een van de bestuursleden of een mail sturen naar [email protected] 

Groeten,
Het bestuur.

Nieuwscategorieën